HOME

Didik Anak Kecil Buat Kerja Dapur Mengikut Umur

Ada banyak kebaikan untuk anak apabila diberi tanggungjawab untuk melakukan kerja rumah. Selain daripada ia penting untuk kemahiran mereka untuk hidup, tugasan ini juga mendidik sikap tanggungjawab dan kerjasama dalam keluarga. Megikut kajian, kebanyakan individu yang berjaya, semasa mereka kecil mereka diberi kerja rumah. 

Berikut adalah kerja yang sesuai mengikut peringkat umur mereka.

Kerja Dapur Yang Anak Umur 2-3 tahun Boleh Lakukan

Kerja Dapur Yang Anak Umur 4-5 tahun Boleh Lakukan

Kerja Dapur Yang Anak Umur 6-7 tahun Boleh Lakukan

Kerja Dapur Yang Anak Umur 8-9 tahun Boleh Lakukan

Kerja Dapur Yang Anak Umur 10-11 tahun Boleh Lakukan

Kerja Dapur Yang Anak Umur 12 tahun Boleh Lakukan

Main Menu

Login

Facebook